Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České kontexty lotyšských kulturních tradic
Název práce v češtině: České kontexty lotyšských kulturních tradic
Název v anglickém jazyce: Czech contexts of Latvian cultural traditions
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: Prof. PhDr. Radegast Parolek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2004
Datum zadání: 23.01.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.05.2011 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
  doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK