Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech s přihlédnutím na nečekané vnější vlivy
Název práce v češtině: Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech s přihlédnutím na nečekané vnější vlivy
Název v anglickém jazyce: Analysis and forecast of prize money development in selected sports taking into account unexpected external influences
Klíčová slova: Prognóza, prize money, sport
Klíčová slova anglicky: Forecasting, prize money, sport
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra managementu sportu (51-300100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2022
Datum zadání: 16.05.2023
Datum a čas obhajoby: 22.06.2023 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2023
Oponenti: Mgr. Veronika Krause
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Analýza vhodných prognoastických metod
2. Rozbor vybraných segmentů sportu pro aplikaci prognostických metod
3. Volba konkrétních prognoastických metod a vybraných sportů
4. Aplikace a závěry
Seznam odborné literatury
Literatura:
Štědroň B. a kol.: Prognostika, C.H.BECK, Praha 2019
Štědroň B. akol.: Prognostické metody a jejich aplikace, C.H.BECK, Praha 2012
Předběžná náplň práce
1. Analýza vhodných prognoastických metod
2. Rozbor vybraných segmentů sportu pro aplikaci prognostických metod
3. Volba konkrétních prognoastických metod a vybraných sportů
4. Aplikace a závěry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Analysis of suitable prognostic methods
2. Analysis of selected segments of sport for application of prognostic methods
3. Selection of specific prognostic methods and selected sports
4. Application and conclusions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK