Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby rodinných příslušníků pacientů v terminálním stádiu života
Název práce v češtině: Potřeby rodinných příslušníků pacientů v terminálním stádiu života
Název v anglickém jazyce: The needs of family members of patients in the terminal stage of life
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav nelékařských studií (15-210)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Matulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2022
Datum zadání: 05.09.2022
Datum a čas obhajoby: 06.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2023
Oponenti: Mgr. Petra Mrkvičková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK