Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukce dospělých v pojetí polských andragogů
Název práce v češtině: Edukce dospělých v pojetí polských andragogů
Název v anglickém jazyce: Education of adults: approach of Polish andragogues
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2004
Datum zadání: 22.01.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
  PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK