Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologická intervence u matek nedonošených dětí
Název práce v češtině: Psychologická intervence u matek nedonošených dětí
Název v anglickém jazyce: Psychological intervention for mothers of premature newborns
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2004
Datum zadání: 22.01.2004
Datum a čas obhajoby: 21.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
  doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK