Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efficient representation of k-mer sets
Název práce v češtině: Efektivní reprezentace množin k-merů
Název v anglickém jazyce: Efficient representation of k-mer sets
Klíčová slova: množiny k-merů|nejkratší nadřetězec|bioinformatika|hladový algoritmus
Klíčová slova anglicky: k-mer sets|shortest superstring|bioinformatics|greedy algorithm
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.07.2022
Datum zadání: 04.08.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2023
Datum a čas obhajoby: 07.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2023
Oponenti: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Karel Břinda
Zásady pro vypracování
This thesis will focus on efficient representations of k-mer sets, which are substrings of length k obtained from a DNA sequence. The student will study state-of-the-art methods from the literature (e.g., simplitigs) and experimentally compare them to approximation algorithms for the shortest superstring problem. The aim is also to generalize existing concepts for representing k-mer sets into an overarching definition.

The thesis is a continuation of the student's Individual Software Project.
Seznam odborné literatury
K Břinda, M Baym, G Kucherov: Simplitigs as an efficient and scalable representation of de Bruijn graphs. Genome biology, 2021.
A Rahman, P Medvedev: Representation of k-mer Sets Using Spectrum-Preserving String Sets. International Conference on Research in Computational Molecular Biology, 2020.
S Schmidt, S Khan, J Alanko, AI Tomescu: Matchtigs: minimum plain text representation of kmer sets. bioRxiv, 2021.
D Gusfield: Algorithms on Strings, Trees, and Sequences. Cambridge University Press, 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK