Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinek flubendazolu na glioblastoma multiforme in vitro a in vivo.
Název práce v češtině: Účinek flubendazolu na glioblastoma multiforme in vitro a in vivo.
Název v anglickém jazyce: Effect of flubendazole on glioblastoma multiforme in vitro and in vivo.
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2022
Datum zadání: 19.07.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2022
Datum a čas obhajoby: 03.10.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2022
Oponenti: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Veronika Skarková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. literární rešerše
2. zvládnutí potřebných metodik
3. vlastní experimentální práce
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Skarkova V, Krupova M, Vitovcova B, Skarka A, Kasparova P, Krupa P, Kralova V, Rudolf E (2019) The Evaluation of Glioblastoma Cell Dissociation and Its Influence on Its Behavior. International Journal of Molecular Sciences. 20(18):4630.
Vitovcova B, Skarkova V, Rudolf K, Rudolf E (2020) Biology of Glioblastoma Multiforme-Exploration of Mitotic Catastrophe as a Potential Treatment Modality. International Journal of Molecular Sciences. 21(15):5324.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK