Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Civil Applications of Autonomous Systems: Implications for the Military Sector
Název práce v češtině: Civilní aplikace autonomních systémů: Implikace pro vojenský sektor
Název v anglickém jazyce: Civil Applications of Autonomous Systems: Implications for the Military Sector
Klíčová slova: Umělá Inteligence, Autonomie, Autonomní Systémy, Propojení člověka a stroje, Odpovědnost
Klíčová slova anglicky: Artificial intelligence, Autonomy, Autonomous Systems, Human-Machine Nexus, Responsibility Gap
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2022
Datum zadání: 15.07.2022
Datum a čas obhajoby: 20.09.2023 07:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2023
Oponenti: Mgr. Luka Nikolić
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK