Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Islám ve společnosti Ferganské doliny za carské a sovětské vlády
Název práce v češtině: Islám ve společnosti Ferganské doliny za carské a sovětské vlády
Název v anglickém jazyce: Islam in the society of Ferghana valley during the tsarist and Soviet governments
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2004
Datum zadání: 21.01.2004
Datum a čas obhajoby: 20.12.2006 12:00
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Miloš Mendel, CSc.
  PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK