Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Refugee Interest Groups in the Czech Republic and Issue Framing in Light of the War in Ukraine
Název práce v češtině: Zájmové skupiny věnující se uprchlíkům a rámování tohoto tématu v České republice ve světle války na Ukrajině
Název v anglickém jazyce: Refugee Interest Groups in the Czech Republic and Issue Framing in Light of the War in Ukraine
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2022
Datum zadání: 21.10.2022
Datum a čas obhajoby: 22.01.2024 08:00
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice, B330, 330, seminární místnost IPS
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2024
Oponenti: Aliaksei Kazharski, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK