Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Targeted Killing as a Tool of Counter-terrorism: The case of Al-Shabaab and Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
Název práce v češtině: Cílené zabíjení jako nástroj boje proti terorismu: Případ hnutí Al-Šabáb a Al-Káidy na Arabském poloostrově
Název v anglickém jazyce: Targeted Killing as a Tool of Counter-terrorism: The case of Al-Shabaab and Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2022
Datum zadání: 14.10.2022
Datum a čas obhajoby: 31.01.2024 07:00
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice, B330, 330, seminární místnost IPS
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2024
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2024
Oponenti: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK