Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizační rok sbormistra středoškolského sboru.
Název práce v češtině: Organizační rok sbormistra středoškolského sboru.
Název v anglickém jazyce: Organization of secondary school choir in academic year.
Klíčová slova: středoškolský sbor, sbormistr, soutěžní přehlídka, harmonogram
Klíčová slova anglicky: high school choir, choirmaster, competition show, schedule
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2022
Datum zadání: 24.06.2022
Datum a čas obhajoby: 24.05.2023 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2023
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK