Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moc v pomáhajících profesích. Moc v pomáhajících profesích se zřetelem na specifické prostředí českého dětského domova.
Název práce v češtině: Moc v pomáhajících profesích. Moc v pomáhajících profesích se zřetelem na specifické prostředí českého dětského domova.
Název v anglickém jazyce: Power in the Helping Professions. Power in the Helping Professions with regard to the Specific Environment of a Czech Orphanage.
Klíčová slova: Moc, bezmoc, pomáhání, pomáhající profese, trojúhelník vzájemné závislosti, dětský domov, pomáhající, potřebný.
Klíčová slova anglicky: Power, powernessless, helping, helping professions, Karpman drama triangle, foster home.
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2022
Datum zadání: 09.06.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.06.2022
Datum a čas obhajoby: 12.06.2023 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2023
Oponenti: Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK