Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The French Nuclear Deterrence Adaptation to the Post-World War II Strategic Environment
Název práce v češtině: Adaptace francouzského jaderného odstrašování na strategické prostředí po druhé světové válce
Název v anglickém jazyce: The French Nuclear Deterrence Adaptation to the Post-World War II Strategic Environment
Klíčová slova: jaderné odstrašování; modernizace; technologický vývoj; francouzské jaderné myšlení; vnímání hrozby; spolupráce jaderné aliance; jaderná doktrína; bezpečnostní prostředí.
Klíčová slova anglicky: nuclear deterrence; modernization; technological evolution; French nuclear thinking; threat perception; nuclear alliance cooperation; nuclear doctrine; security environment.
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2022
Datum zadání: 01.06.2022
Datum a čas obhajoby: 22.06.2023 10:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - Nový Kampus, B329, 329, seminární místnost IPS
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2023
Oponenti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK