Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Influence of the Regional Powers on the Nagorno-Karabakh Conflict
Název práce v češtině: Vliv regionálních mocností na konflikt v Náhorním Karabachu
Název v anglickém jazyce: The Influence of the Regional Powers on the Nagorno-Karabakh Conflict
Klíčová slova: Náhorní Karabach, Kavkaz, regionální mocnosti, regionální bezpečnostní uspořádání
Klíčová slova anglicky: Nagorno Karabakh, Caucasus, regional powers, regional security system
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2022
Datum zadání: 30.05.2022
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - Nový Kampus, B328, 328, seminární místnost IMS
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Oponenti: doc. Martin Riegl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude aplikovat a vyhodnotí přiléhavost teorie bezpečnostních komplexů na konflikt v Náhorním Karabachu, s důrazem na jeho poslední dějství (2020). Hlavními výzkumnými otázkami budou "Jaké zahraničněpolitické nástroje jsou užívány regionálními mocnostmi s cílem ovlivnit průběh konfliktu v Náhorním Karabachu a změnit regionální rovnováhu moci?" a "Nakolik lze strukturu regionálního bezpečnostního komplexu podle Buzana a Weavera považovat za relevantní při analýze aktuální mocenské dynamiky v regionu jižního Kavkazu?"
Seznam odborné literatury
Companjen, Françoise J. n.d. “Nagorno-Karabakh: Embedded in Geo-Politics.” Atlantisch Perspectief 34 (4): 9–14. Accessed September 9, 2022. https://doi.org/10.2307/48580809.
Cornell, Svante. 2000. “Small Nations and Great Powers | A Study of Ethnopolitical Conflict In.” Taylor & Francis. Taylor & Francis. December 1, 2000. https://doi.org/10.4324/9780203988879.
Cornell, Svante E. n.d. “Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh: A Delicate Balance.” Middle Eastern Studies 34 (1): 51–72. Accessed September 9, 2022. https://doi.org/10.2307/4283917.
Buzan, Barry et al. : Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, London. (1997)
Buzan, Barry/Waever, Ole : Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge University Press, Cambridge. (2003)
Knoll-Tudor, Borut Grgic and Bernhard. 2020. “What Role for the EU in Post-War Karabakh? – EURACTIV.Com.” Www.Euractiv.Com. EURACTIV. December 18, 2020. Accessed September 9, 2022. https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/what-role-for-the-eu-in-post-war-karaba kh/.
Yavuz, M.H., & Gunter, M. (Eds.).. “The Nagorno-Karabakh Conflict: Historical and Political Perspectives” (1st ed.). Routledge. (2022) https://doi.org/10.4324/9781003261209
Mehmetcik, Hakan, a Arda Can Çelik. “The Militarization of Turkish Foreign Policy”. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 24, č. 1 (02. January 2022): 24–41. https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1992190.
Miarka, Agnieszka. “THE 2020 AUTUMN WAR IN NAGORNO-KARABAKH: COURSE AND IMPLICATIONS FOR THE STRATEGIC BALANCE OF POWER IN THE SOUTH CAUCASUS REGION”. Asian Affairs 52, č. 4 (08. august 2021): 826–51. https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1993050.
Rowland, Richard H. “Population Trends in a Contested Pseudo-State: The Case of Nagorno-Karabakh”. Eurasian Geography and Economics 49, č. 1 (January 2008): 99–111. https://doi.org/10.2747/1539-7216.49.1.99.
Stepanyan, David. “Lavrov in Baku discussed details of his plan on Karabakh”. Armiinfo, 03. December 2019. Accessed September 9, 2022. https://arminfo.info/full_news.php?id=47574&lang=3.
Hague Centre for Strategic Studies. “Introduction”. Armenia and the future of the South Caucasus. Hague Centre for Strategic Studies, 2021. https://www.jstor.org/stable/resrep36477.3.
Terzić, Miroslav. “Critical Review of the Protection of Aircraft Defense Forces during the Conflict in Nagorno Karabah in 2020”. Small Wars & Insurgencies, 12. January 2022, 1–15. https://doi.org/10.1080/09592318.2021.2025286.
Tourreille, Julien. “Le conflit au Nagorny-Karabagh, nouveau révélateur des défis politiques au sein de l’OTAN”. Diplomatie, č. 112 (2021): 61–63. https://www.jstor.org/stable/48631265.
Zarifian, Julien. “U.S. Foreign Policy in the 1990s and 2000s, and the Case of the South Caucasus (Armenia, Azerbaijan, Georgia)”. European Journal of American Studies 10, č. 2 (14. August 2015). https://doi.org/10.4000/ejas.11135.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Teorie a stanovení výzkumných otázek
3. Review literatury
4. Metodologie
5. Historický úvod
6. Shrnutí konfliktu v roce 2020
7. Analýza ruské a turecké politiky
8. Vyhodnocení
9. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. Theory and Research Questions
3. Literature Review
4. Methodology
5. Historic Pretext
6. Summary of the 2020 War
7. Analysis of the Russian and Turkish policies
8. Evaluation
9. Concluding remarks
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK