Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepřípustné dělení veřejné zakázky v unijní právní úpravě a judikatuře SDEU
Název práce v češtině: Nepřípustné dělení veřejné zakázky v unijní právní úpravě a judikatuře SDEU
Název v anglickém jazyce: Artificial splitting of a public contract under EU legislation and CJEU case law
Klíčová slova: veřejné zakázky; nepřípustné dělení veřejné zakázky; část veřejné zakázky; předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Klíčová slova anglicky: Public Procurement; Artificial Splitting; Division into Lots; Contract value
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2022
Datum zadání: 23.05.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2022
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Oponenti: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK