Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epistemic modalities in Spoken Standard Tibetan
Název práce v češtině: Kategorie času a modality v tibetštině a čínštině
Název v anglickém jazyce: Epistemic modalities in Spoken Standard Tibetan
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2003
Datum zadání: 21.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Johan Van Der Auwera
  Zlatka Guentcheva
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK