Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv rodinných vztahů na vývoj identity jedince
Název práce v češtině: Vliv rodinných vztahů na vývoj identity jedince
Název v anglickém jazyce: The influence of family relationships onto development of identity of an individual
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2003
Datum zadání: 21.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.03.2007 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.03.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Milada Rabušicová, DrSc.
  doc. PhDr. Jiřina Taxová, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK