Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Mýtus" skandinávského designu? Srovnání lokálních strategií firmy Ikea v několika evropských kontextech.
Název práce v češtině: "Mýtus" skandinávského designu? Srovnání lokálních strategií firmy Ikea v několika evropských kontextech.
Název v anglickém jazyce: "Myth" of Scandinavian design? Comparison of Ikea's local strategies in various European contexts.
Klíčová slova: IKEA, reklamní kampaň, Švédsko, Itálie, Česká republika, reklamní propaganda, lokální kampaň
Klíčová slova anglicky: IKEA, advertising campaign, Sweden, Italy, Czech republic, local adjustmens, advertising propaganda
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie umění a tvorby (24-KTUT)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2022
Datum zadání: 02.05.2022
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK