Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení
Název práce v češtině: Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení
Název v anglickém jazyce: Compensation for non-pecuniary damage in case of death
Klíčová slova: nemajetková újma; sekundární oběti; duševní útrapy
Klíčová slova anglicky: non-pecuniary damage; secondary victims; mental suffering
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2022
Datum zadání: 26.04.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2023
Datum a čas obhajoby: 25.01.2023 12:45
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 130, 130
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2023
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK