Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lettrismus - akademická avantgarda
Název práce v češtině: Lettrismus - akademická avantgarda
Název v anglickém jazyce: Letterism - an academic avant-garde
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2003
Datum zadání: 21.05.2003
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pechar
  doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK