Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovosled ve starší češtině (1500-1620): postavení syntetického přísudku ve větě hlavní
Název práce v češtině: Slovosled ve starší češtině (1500-1620): postavení syntetického přísudku ve větě hlavní
Název v anglickém jazyce: Word order in late Old Czech (1500-1620): status of a synthetic predicate in the main sentence
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2003
Datum zadání: 21.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.10.2006 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 04.10.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
  prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK