Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzita vrbovek (rod Epilobium) a metody studia jejich hybridizace
Název práce v češtině: Diverzita vrbovek (rod Epilobium) a metody studia jejich hybridizace
Název v anglickém jazyce: Diversity of Epilobium and methods to explore their hybridization
Klíčová slova: Epilobium, mezidruhová hybridizace, extinkce, průtoková cytometrie, molekulární markery
Klíčová slova anglicky: Epilobium, interspecific hybridization, extinction, flow cytometry, molecular markers
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2022
Datum zadání: 04.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2023
Oponenti: RNDr. Kristýna Šemberová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je provést literární rešerši diverzity českých vrbovek (rod Epilobium) a analytických metod, které lze užít pro studium jejich hybridizace. Součástí bakalářské práce budou i pilotní analýzy. Na tuto bakalářskou práci bude navazovat diplomová práce, jejíž cílem bude zjistit, zda jsou naše horské vrbovky ohrožené křížením se zavlečenou vrbovkou žláznatou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK