Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Superradiance na urychlených systémech
Název práce v češtině: Superradiance na urychlených systémech
Název v anglickém jazyce: Superradiance on accelerated systems
Klíčová slova: superradiance|elektromagnetické pole
Klíčová slova anglicky: superradiance|electromagnetic field
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2022
Datum zadání: 14.04.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2022
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2055
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: Tayebeh Tahamtan, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rotační elektromagnetická superradiance je jev, jehož existence vyplývá již z termodynamických zákonitostí. Typicky je explicitně zkoumána na příkladech rotujícího válce či sféry, v relativistickém případě pak na Kerrově černé díře -- tedy na objektech bez lineárního pohybu.
Úkolem studenta bude se seznámit s existujícími pracemi a také přeným s řešením Einstenových rovnic -- C-metrikou --, která reprezentuje rovnoměrně urychlené rotující černé díry. Vzhledem ke skutečnosti, že C-metrika je algebraicky speciální (typu D), tak je možné řešit Maxwellovy rovnice metodou separace proměnných.
Student prozkoumá chování elektromagnetických polí v speciálně relativistické limitě v daných urychlených souřadnicích.
Vzhledem k netriviálnosti systému lze očekávat technické komplikace, ale i jejich odhalení a formulace problému samotného bude přínosem.
Seznam odborné literatury
Jackson, J.D: Classical Electrodynamics, 3rd ed., 1998, Wiley, New York
Brito R., Cardoso V., Pani P.: Superradiance (Springer International Publishing, Cham, 2015).
články z odborné literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK