Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bitva u Abukiru Antoina-Jeana Grose a její ,,druhý život“.
Název práce v češtině: Bitva u Abukiru Antoina-Jeana Grose a její ,,druhý život“.
Název v anglickém jazyce: The Battle of Abukir by Antoine-Jean Gros and her "second life".
Klíčová slova: 19. století|Antoine-Jean Gros|bitva u Abukir|anaplast|chromolitografie
Klíčová slova anglicky: 19th century|Antoine-Jean Gros|Battle of Abukir|anaplast|chromolithography
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2022
Datum zadání: 11.04.2022
Schválení administrátorem: bylo schváleno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2023
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Napoleonova vláda výrazně ovlivnila historickou malbu 19. století a jeden z hlavních představitelů tohoto uměleckého projevu byl Antoine-Jean Gros. Předmětem této bakalářské práce bude nejprve představit obor bitevní malby v rámci historické malby 19. století. Následně se práce soustředí na samotného umělce Grose a jeho současníky, jejichž díla bude srovnávat. Poslední a hlavní část práce se bude zabývat kopií uměleckého díla v soukromém vlastnictví, jež dovedně imituje Grosův obraz Bitva u Abukiru. Zdokumentuji postup bádání, jeho výsledek a můj vlastní názor na danou reprodukci.
Napoleon's reign significantly influenced 19th century historical painting, and one of the main figures in this artistic field was Antoine-Jean Gros. The first part of this bachelor's thesis will be to introduce the grounds of battle painting within the historical painting of the 19th century. Subsequently, the work focuses on the artist Gros himself and his contemporaries, whose works will be compared. The last and main part of the work will deal with a privately owned replica, which skillfully imitates Gros' painting The Battle of Abukir. I will present and explain the research process, its result and my own opinion on the given reproduction.
Seznam odborné literatury
Carroll 1973 – Gregory C. Carroll: Nineteenth Century French Prints (kat. výst.). Bowdoin College Museum of Art, Brunswick 1973
Crown 1995 – Thomas Crown: Emulation: Making Artists For Revolutionary France. New Haven/London 1995
Eisenman 1994 – Stephen F. Eisenman: The Tensions of Enlightment: Goya. In: Stephen F. Eisenman: Nineteenth Century Art and Critical History. New York 1994, 78–97
Friedman 2002 – Ann Friedman: A Romantic View of Battle: Gros’s “Murat Defeating the Turkish Army at Aboukir”. In: Bulletin of the Detroit Institute of Arts, Vol. 76, 2002, 50-61
Irwin 1990 – David Irwin: Trafalgar and Waterloo: The British Hero. In: Hrsg. Ekkhard Mai: Historienmalerei in Europa. Mainz am Rhein 1990, 43-56
Martin 1979 – Morris Martin: George Baxter and His Oil Color Prints: Painting by Printing. In: The Princeton University Library Chronicle, Winter Vol.40, No 2, 1979, 155-170
Stolpe 1990 – Elmar Stolpe: Der Krieg als Drama der Leidenshaften. Paradigmawechsel in der militärischen Malerei des napoleonischen Zeiten. In: Hrsg. Ekkhard Mai: Historienmalerei in Europa. Mainz am Rhein 1990, 173–192
Traeger 1990 – Jörg Traeger: Kaiserliche Inkarnationen. Napoleon-Bilder, von Jacques-Louis David zu Heinrich Heine.In: Hrsg. Ekkhard Mai: Historienmalerei in Europa. Mainz am Rhein 1990, 135-172
Verhoogt 2019 – Robert Verhoogt: Art Reproduction and the Nation: National Perspectives in an International Art Market. In: Jan Dirk Baetens: Art Crossing Borders: The Internationalisation of the Art Market in the Age of Nation States 1750-1914. Leiden/Boston 2019, 300-326
Vlčková 2020 – Lucie Vlčková: Lesk a bída barvotisku. In: Mezi kýčem a Akademií: Chromolitografie ve službách reklamy a umění. Praha 2020, 15-25
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK