Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivita strukturálních fondů EU v ČR na příkladu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3
Název práce v češtině: Efektivita strukturálních fondů EU v ČR na příkladu
Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3
Název v anglickém jazyce: Effectiveness and utilisation of the European Structural funds
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2006
Datum zadání: 15.01.2006
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK