Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mythical paradigms of the avant-garde and its time
Název práce v češtině: Mytické paradigma avantgardy a její doby
Název v anglickém jazyce: Mythical paradigms of the avant-garde and its time
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Tomáš Glanc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2003
Datum zadání: 19.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
  doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK