Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Durgāpūjā in Calcutta: the poetics and politics of a ritual
Název práce v češtině: Durgápúdžá v Kalkatě: politické a poetické aspekty rituálu
Název v anglickém jazyce: Durgāpūjā in Calcutta: the poetics and politics of a ritual
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2003
Datum zadání: 19.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
  PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK