Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989
Název práce v češtině: Krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989
Název v anglickém jazyce: The Czech socialistic landscape between 1948 and 1989
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Ortová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2003
Datum zadání: 19.05.2003
Datum a čas obhajoby: 03.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:16.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.04.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
  RNDr. Václav Cílek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK