Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formalizace systému české morfologie s ohledem na automatické zpracování českých textů
Název práce v češtině: Formalizace systému české morfologie s ohledem na automatické zpracování českých textů
Název v anglickém jazyce: Formalization of the Czech morphology system with respect to automatic processing of Czech texts
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2003
Datum zadání: 19.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
  doc. PhDr. Klára Osolsobě, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK