Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sources and framing: a comparison of media coverage of climate change across the world
Název práce v češtině: Zdroje a rámování:srovnání mediálního pokrytí změny klimatu ve světě
Název v anglickém jazyce: Sources and framing: a comparison of media coverage of climate change across the world
Klíčová slova: změna klimatu; rámování; zdroje; noviny; Indie; Filipíny; Dánsko; Austrálie; politizace; akce
Klíčová slova anglicky: Climate change; framing; sources; newspaper; India; Philippines; Denmark; Australia; politicization; action
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Annamária Neag, D.Phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2022
Datum zadání: 04.02.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2022
Datum a čas obhajoby: 16.09.2022 10:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2022
Oponenti: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
MCCAULEY, Amina (2022) The use of sources in news media coverage of climate change across the Global North and Global South, and how it relates to framing, 54p. Master thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Communication Studies and Journalism, Supervisor Dr. Annamaria Neag, Ph.D
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá tím, jak o změně klimatu informují novinová média ve dvou zemích jižní polokoule a dvou zemích severní polokoule - v Indii, na Filipínách, v Dánsku a Austrálii. Zatímco existuje určitá literatura o tom, kdo je hlavním zdrojem informací o změně klimatu, a také o tom, jak často se o změně klimatu v různých zemích píše, méně literatury se zabývá tím, jak je změna klimatu rámována a jak to souvisí s tím, kdo je hlavním zdrojem. Tato obsahová analýza analyzovala články ze tří novin v každé zemi a shromáždila údaje o tom, jaké zdroje jsou ve zpravodajských článcích převážně používány, a dále o tom, jak jsou tyto články zpracovány. Bylo zjištěno, že změna klimatu se ve většině těchto zemí stala v médiích silně zpolitizovaným tématem a že hlavní slovo v tom, jak začíná být změna klimatu chápána, mají politici - s výjimkou Dánska. Současně bylo zjištěno, že změna klimatu je chápána především jako problém, který potřebuje opatření - s výjimkou Austrálie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper looks into how climate change is being covered by newspaper media in two Global South countries and two Global North countries – India, the Philippines, Denmark and Australia. While there is some literature on who the main sources are in climate change coverage, as well as how frequently climate change is covered in different countries, there is less literature on how climate change is framed, and how this relates to who the main sources are. Analyzing articles from three newspapers in each country, this content analysis gathered data on what sources are being predominantly used in news articles, and further, how these articles are being framed. It was found that climate change has become a highly politicized issue in the media across most of these countries, and that the main voice in how climate change is becoming to be understood is politicians – except for in Denmark. At the same time, it was found that climate change is mainly being framed as an issue in need of action – except for in Australia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK