Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvurčního psaní
Název práce v češtině: Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvurčního psaní
Název v anglickém jazyce: Language dramas. Theory of literature and creative writing practice
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2003
Datum zadání: 19.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
  doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK