Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace nadaného žáka v českém vzdělávacím procesu
Název práce v češtině: Identifikace nadaného žáka v českém vzdělávacím procesu
Název v anglickém jazyce: Identification of a gifted pupil in the Czech educational system
Klíčová slova: Nadání, nadaný žák, identifikace, základní škola, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: Giftedness, gifted pupil, identification, primary school, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2022
Datum zadání: 24.01.2022
Datum a čas obhajoby: 13.09.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK