Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o pacienta s dekubitem
Název práce v češtině: Péče o pacienta s dekubitem
Název v anglickém jazyce: Care of a patient with pressure ulcers
Klíčová slova: dekubitus, chronická rána
Klíčová slova anglicky: pressure ulcers
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Sedláčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2022
Datum zadání: 08.05.2022
Datum a čas obhajoby: 28.06.2022 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2022
Oponenti: Mgr. Lenka Turková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK