Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova)
Název práce v češtině: Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova)
Název v anglickém jazyce: Changes in reproductive behaviour in the beginning of the demographic revolution (example of Staňkov)
Klíčová slova: demografická revoluce, 19. století, rekonstrukce rodin, Staňkov, sociální stratifikace
Klíčová slova anglicky: demographic revolution, 19th century, family reconstitution, Staňkov, social stratification
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2021
Datum zadání: 20.12.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2022
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2022
Předběžná náplň práce
Analýza skladby obyvatelstva a změn v jeho reprodukci v závěru 19. století ve vybrané oblasti Čech na základě rozboru primárních pramenů (církevních matrik a sčítacích archů). To v kontextu soudobého ekonomického a společenského vývoje daného regionu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK