Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století a její význam pro české a evropské sklo této doby
Název práce v češtině: Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století a její význam pro české a evropské sklo této doby
Název v anglickém jazyce: The Nový Svět glassworks at Harrachov during the first half of the 19th century and their meaning for Czech and European glass of the time
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2003
Datum zadání: 16.05.2003
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
  PhDr. Jarmila Brožová, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK