Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koronavirová krize v tisku KR a KLDR: korpusová analýza lexika
Název práce v češtině: Koronavirová krize v tisku KR a KLDR: korpusová analýza lexika
Název v anglickém jazyce: The Coronavirus Crisis in ROK and DPRK's Print: A Corpus-based Lexical Analysis
Klíčová slova: korejština|slovní zásoba|covid|noviny|Korejská republika|KLDR
Klíčová slova anglicky: Korean language|vocabulary|covid|newspaper|Republic of Korea|DPRK
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2022
Datum zadání: 18.01.2022
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2022
Datum a čas obhajoby: 05.09.2022 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se ve své bakalářské práci zaměří na téma koronavirové krize v tisku Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky. Předmětem analýzy budou články z jihokorejského deníku Čosŏn Ilbo a severokorejského deníku Rodong sinmun z roku 2020. Zmapují tak počátky koronavirové krize a její vývoj v tisku obou zemí. Diplomantka bude postupovat metodou korpusové analýzy, konkrétně metodou vygenerování slov s vysokou frekvencí výskytu a klíčových slov (dle M. Scott a Ch. Tribble). Cílem výzkumu je zmapování lexikálních odlišností s ohledem na užívání cizího lexika, popis užívání specifické vrstvy slovní zásoby, vliv purifikačního hnutí a rozdílné užívání domácího korejského a sinokorejského lexika. Práce v úvodu čtenáře seznámí s divergencí korejského jazyka v KR a KLDR v důsledku rozdělení obou zemí, stručně se vyjádří k historickému kontextu této divergence. Stěžejní část práce bude věnována korpusové analýze lexika, dále poměru užití slov cizího, sinokorejského a původně korejského původu, zhodnocení purifikačních snah a ideologie obsažené v analyzovaných článcích. Na základě výsledků analýzy autorka popíše problematické body, které s nejednotným lexikem v KR a KLDR souvisejí. V závěru bude poskytnut výhled na možný vývoj lexika v ohledu na užívání specifické vrstvy slovní zásoby.
Seznam odborné literatury
Primární:

Scott, M., Tribble, C. (2006). Textual Patterns. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- vybrané články v korejštině
- Rodong sinmunhttp://www.rodong.rep.kp/ko/
- Čosŏn Ilbohttps://www.chosun.com/
Sekundární:
Publikace v češtině
- ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. Dějiny států. ISBN 80-7106-411-4.
- PUCEK, Vladimír. Jazyková politika v Koreji. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0066-8.
Publikace v angličtině
- CLARKE, Hugh D. B. Linguistics and Language Policies in North and South Korea. In: Korea Journal, 1982, 22(1), p. 20-23.
- KIM, Chin-Wu. Linguistics and Language Policies in North Korea. In: Korean Studies, vol. 2, University of Hawaii Press, 1978, p. 159–75, http://www.jstor.org/stable/23717719.
- LEE, Ki-Moon a S. Robert RAMSEY. A History of the Korean Language [online]. 2011 Dostupné z: doi:10.1017/CBO9780511974045
- LEE, Sung-nyong. On the Need of Teaching Chinese Characters. In: Korea Journal, April 1972, 12(4), p. 49-52.
- PARK, Young-soon. Language Policy and Language Education in North Korea. In: Korea Journal, Spring 1991, 21(1), p. 28-40.
- WOONG, Huh. Exclusive Use of Hang-gul and Hanmun Education. In: Korea Journal, April 1972, 12(4), p. 45-48.
- YIM, Yong Soon. Language Reform as a Political Symbol in North Korea. In: World Affairs, Winter 1980, 142(3), p. 216-235.
Publikace v korejštině
- ČCHÖ, Hočchŏl. Sŏro tarŭn ŏhwiŭi tongčilsŏngŭl wihan pangan (Návrh na sjednocení vzájemně odlišného lexika). Korea University, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK