Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žánrová malba 17. a počátku 18. století v Čechách
Název práce v češtině: Žánrová malba 17. a počátku 18. století v Čechách
Název v anglickém jazyce: Genre painting of the 17th and early 18th centuries in Bohemia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2003
Datum zadání: 16.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lubomír Konečný
  PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK