Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otakar Kubín a Paříž
Název práce v češtině: Otakar Kubín a Paříž
Název v anglickém jazyce: Otakar Kubín and Paris
Klíčová slova: Otakar Kubín|Paříž|Osma|Salon Nezávislých|Podzimní salon|výstava|pařížský ateliér|kuboexpresionismus
Klíčová slova anglicky: Othon Coubine|Paris|Osma|Salon des Indépendents|Salon d’Automne|exhibition|parisian studio|Cubo-Expressionism
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2022
Datum zadání: 17.01.2022
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.02.2022
Datum a čas obhajoby: 19.06.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá životem a tvorbou malíře Otakara Kubína, konkrétně obdobím jeho života spjatým s Paříží. Práce bude analyzovat jednotlivé etapy malířova života ve francouzské metropoli: od prvního pobytu (1905), přes druhý pobyt (1908), trvalé usídlení se v Paříži (1912), první světovou válku, výstavu v Salonu nezávislých (1919), až po přesídlení do Provence a opuštění pařížského ateliéru ve 30. letech. Bakalářská práce si klade za cíl nashromáždit nové informace o Kubínových kontaktech a výstavách v Paříži a o jejím vlivu na jeho tvorbu.
This thesis deals with the life and work of the painter Otakar Kubín, specifically the period of his life associated with Paris. The work will analyze the various stages of the painter's life in the French capital: from the first stay (1905), through the second stay (1908), permanent settlement in Paris (1912), the First World War, the exhibition at the Salon of Independents (1919), to relocation to Provence and leaving the Paris studio in the 1930s. The thesis aims to gather new information about Kubín's contacts and exhibitions in Paris and to analyse the influence Paris had on his work.
Seznam odborné literatury
SIBLÍK, Jiří. Otakar Kubín. Praha: Odeon, 1980.
KOTALÍK, Jiří. Otakar Kubín. Hlinsko 1981.
ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, Kubín Otakar (Coubine Othon) 1948–1969 (1984), 134, 0,24bm, 2 kartony, Korespondence, rukopisy, fotografie, tisky a výstřižky, Zpracovaly: Jiřina Janišová, Lucie Večerníková, Praha 2018.
ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, Jiří Kotalík 1920–1986, 135, 42bm, karton 101, Doklady, korespondence, rukopisy, dokumentace k umělcům a výtvarnému umění, tisky a výstřižky, fotografie, kartotéky.
ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, Václav Procházka 1937–2005, 158, 0,36bm, Rukopisy, fotografie, korespondence, tisky. Zpracovala: Lucie Večerníková, Praha 2019.
ARCHIVES 145. Fonds Jean-Emile Laboureur. Coubine, Othon (1883-1969), Lettres de Othon Coubine. 12/1923, Archives 145/2/1/2/14, 30 décembre 1923 - 17 novembre 1924, 2 feuillets, 1 enveloppe.
AUTOGRAPHES. Othon Coubine 09/1929, 27 septembre 1929-21 octobre 1929, Autographes 90, 13, 3 pièces (4 feuillets), 1 lettre autographe signée et datée, adressée à Th. Briant. Cette lettre est accompagnée de la copie dactylographiée de la réponse rédigée au nom de Mr. Briant, ainsi qu'un récipissé daté.
ARCHIVES 86. FONDS GALERIE SAGOT-LE GARREC. Notes et documentation par Maurice Raynal, 1922-1925, 21 pièces, Archives 86/, Nombreuses notes manuscrites (adresses de clients, calculs) et pages dactylographiées, extraits de livres, coupures de presse, une notice biographique sur Othon Coubine par Maurice Raynal, 2 lettres autographes signées non identifiées.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK