Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Boj o alkohol – lobby, restrikce, poptávka, nabídka: Od Františka Josefa po Klementa Gottwalda
Název práce v češtině: Boj o alkohol – lobby, restrikce, poptávka, nabídka: Od Františka Josefa po Klementa Gottwalda
Název v anglickém jazyce: The Fight for Alcohol – Lobby, Restrictions, Demand, Supply: From Franz Joseph to Klement Gottwald
Klíčová slova: Alkohol|víno|pivo|kořalka|spotřeba|protialkoholní|abstinentní
Klíčová slova anglicky: Alcohol|Wine|Beer|Spiritus|Consumption|Anti-alcohol|Abstinent
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2022
Datum zadání: 14.01.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2022
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Oblast spotřeby alkoholu a s tím související jeho restrikce se podstatným způsobem proměnily během 20. století. Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit tento vývoj na území českých zemí od rozpadu Habsburské monarchie do počátku 50. let 20. století z hlediska ekonomického a sociálního. Nedílnou součástí práce je analýza příčin postupně nastavovaných regulačních mechanismů v této oblasti, které jevíce ovlivňovali různí činitelé – producenti, konzumenti, odpůrci konzumace a politické strany. Zatímco prvním významným regulačním aktem v mladém Československu se stal tuhý boj o zákon zvaný Lex Holitscher, v 50. letech naopak došlo ke sjednocení věkové hranice pro konzumaci jak alkoholu kvašeného, tak destilovaného. Práce využije nepublikovaných i publikovaných archivních zdrojů, dále dobovou a současnou odbornou literaturu i tisk.
Seznam odborné literatury
Archiv Národního muzea: Antonín Mareš, Historie Československého abstinentního hnutí
Národní archiv, Ochranný svaz hospodářských lihovarů soukromých, Praha (1924 - 1941)
Státní oblastní archiv v Praze, Pivovary a sladovny (1766 - 1995)
Beneš, Edvard, Problém alkoholové výroby a abstinence, 1947
Boeckel, Richard, Social and economic effects of prohibition. Editorial research reports 1928
Gallet, Craig, A., The demand for alcohol: a meta-analysis of elasticities, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2007
Havlík, Vilém, Alkohol v národním hospodářství a v rodinném rozpočtu, Praha, 1938
Jančík, Drahomír: „Pít či nepít – to jest, oč tu běží.“, 2014
Nelson, Jon P., Meta-analysis of alcohol price and income elasticities – with corrections for publication bias, Health Econ Rev. 2013
Keller, Mark, A Historical Overview of Alcohol and Alcoholism, 1979
Kubata, Karel, Politická historie lihu, Fr. Borový, Praha, 1936
Statistické ročenky a příručky republiky Československé
Šatava, Jan, Pivo a hnutí abstinenční, 1923
Štolleová, Barbora, Pivovary v českých zemích pod tlakem okupace: institucionální a majetkoprávní změna, Kvasný průmysl, 2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK