Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formy a mechanizmy marginalizace rómské menšiny na východním Slovensku
Název práce v češtině: Formy a mechanizmy marginalizace rómské menšiny na východním Slovensku
Název v anglickém jazyce: Forms and mechanisms of Romas community marginalisation in the Estearn Slovakia
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2003
Datum zadání: 16.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
  doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK