Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace metody pro testování viability u vlasovky slezové
Název práce v češtině: Optimalizace metody pro testování viability u vlasovky slezové
Název v anglickém jazyce: Optimization of the method for viability testing in Haemonchus contortus
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2022
Datum zadání: 04.01.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.01.2022
Datum a čas obhajoby: 28.06.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2022
Oponenti: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Experimentální práce na KBV
Seznam odborné literatury
Literatura podle výsledků rešerše na WoS
Předběžná náplň práce
1. zvládnutí potřebných metodik
2. vlastní experimentální práce
3. zpracování a hodnocení výsledků
4. sepsání diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK