Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zásady správního řízení
Název práce v češtině: Zásady správního řízení
Název v anglickém jazyce: Principles of administrative proceedings, abstract
Klíčová slova: zásady správního řízení, soudní přezkum správních rozhodnutí, zákaz reformace in peius
Klíčová slova anglicky: principles of administrative proceedings, judicial review of administrative acts, prohibition of reformation in peius
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2022
Datum zadání: 03.01.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2022
Datum a čas obhajoby: 26.01.2022 16:20
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 101, multimediální učebna 101
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2022
Oponenti: JUDr. Jana Kotounová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK