Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt výšky na vnímanou úzkost při překonání výzvové překážky
Název práce v češtině: Efekt výšky na vnímanou úzkost při překonání výzvové překážky
Název v anglickém jazyce: The effect of height on perceived anxiety when overcoming a challenge obstacle
Klíčová slova: Úzkost, stres, výzva, strach, outdoor, CSAI-2.
Klíčová slova anglicky: Anxiety, stress, challenge, fear, outdoor, CSAI-2.
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2021
Datum zadání: 21.12.2021
Datum a čas obhajoby: 15.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2023
Oponenti: PhDr. Adam Zdobinský
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Lukáš Psohlavec
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK