Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká šlechta na dvoře Jana Lucemburského
Název práce v češtině: Česká šlechta na dvoře Jana Lucemburského
Název v anglickém jazyce: Czech nobles at the court of John of Luxembourg
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2003
Datum zadání: 16.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.02.2007 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
  prof. doc. PhDr. Libor Jan, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK