Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949: dějiny, ideologie, "náboženská otázka"
Název práce v češtině: Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949: dějiny, ideologie, "náboženská otázka"
Název v anglickém jazyce: Formation of the Israeli political elites, 1919-1949
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2003
Datum zadání: 16.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Wanner, DrSc.
  doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK