Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženské kláštery Horní Lužice mezi duchovní a světskou mocí v 16. a 17. století
Název práce v češtině: Ženské kláštery Horní Lužice mezi duchovní a světskou mocí v 16. a 17. století
Název v anglickém jazyce: Nunneries of Upper Lusatia between spiritual and secular power in the 16th and 17th century
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2003
Datum zadání: 16.05.2003
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.04.2007 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.04.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
  prof. Libuše Hrabová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK