Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deception techniques in data visualization
Název práce v češtině: Klamavé techniky při vizualizacích dat
Název v anglickém jazyce: Deception techniques in data visualization
Klíčová slova: Vizualizace dat|Klamavé techniky|Intervence|Vizuální gramotnost|Klamání
Klíčová slova anglicky: Data visualization|Deceptive visualization techniques|Intervention|Visual literacy|Deception
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2021
Datum zadání: 14.12.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2022
Datum a čas obhajoby: 01.09.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat studie zabývající se výzkumem porozumění vizualizací s důrazem na použití klamavých technik (např. zkrácení osy grafu pro zmenšení rozdílu mezi skupinami). V práci budou navrhnuty intervence, které by mohly snížit efekt těchto klamavých technik, které budou ověřeny v experimentu.

Obsahem literárně přehledové části bude zjištění studií zabývající se studiem vizualizací z pohledu kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie. Zejména bude kladen důraz na možné interpretační chyby vizualizací.
V empirické části bude popsán experiment, který bude testovat rozdíly v porozumění grafů pro jednotlivé intervence. Přínosem práce bude jednak představení tématu v českém kontextu. V dnešní post-faktické době je klíčové, aby se stalo součástí výukových sylabů nejen kritické myšlení, ale i základy správné interpretace grafů.
Poznatky z této práce mohou být využity k přípravě lepších vzdělávacích kurzů statistiky či kritického myšlení. Zároveň může osvětlit, zda je možné varovat čtenáře medií před možnou dezinterpretací grafů.
Seznam odborné literatury
Lauer, C., & O'Brien, S. (2020). How People Are Influenced by Deceptive Tactics in Everyday Charts and Graphs. IEEE Transactions on Professional Communication, 63(4), 327-340.

Rensink, R. A. (2021). Visualization as a stimulus domain for vision science. Journal of Vision, 21(8), 3-3.

Yuan, L., Haroz, S., & Franconeri, S. (2019). Perceptual proxies for extracting averages in data visualizations. Psychonomic bulletin & review, 26(2), 669-676.


Healey, C., & Enns, J. (2011). Attention and visual memory in visualization and computer graphics. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 18(7), 1170-1188.

Halford, G. S., Baker, R., McCredden, J. E., & Bain, J. D. (2005). How many variables can humans process?. Psychological science, 16(1), 70-76.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK