Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izolace a biologická aktivita pigmentu myxoxanthophyllu z mikrořas.
Název práce v češtině: Izolace a biologická aktivita pigmentu myxoxanthophyllu z mikrořas.
Název v anglickém jazyce: Isolation and biological activity of the pigment myxoxanthophyll from microalgæ.
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2021
Datum zadání: 14.12.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2021
Datum a čas obhajoby: 15.02.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2022
Oponenti: Ing. David Kubáč, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Jose Carlos Cheel Horna, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK