Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Michel Debré et l'Europe. Penser et agir pour la politique extérieure de la France, entre enjeux européens et internationaux (1943-1962)
Název práce v jazyce práce (francouzština): Michel Debré et l'Europe. Penser et agir pour la politique
extérieure de la France, entre enjeux européens et
internationaux (1943-1962)
Název práce v češtině: Michel Debré et l'Europe. Penser et agir pour la politique
extérieure de la France, entre enjeux européens et
internationaux (1943-1962)
Název v anglickém jazyce: Michel Debré and Europe. Thinking and Acting for a French European policy (1943-1962)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2006
Datum zadání: 15.01.2006
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK